Основи на уеб програмирането тема: Какво е CSS? Вмъкване и инспектиране в browser.

Основни термини и функция на CSS. Как може да вмъкнем и инспектираме CSS на нашата страница.

Още задачи: