Основи на уеб програмирането тема: Responsive design

В този урок ще разберем какво е responsive design и защо CSS играе много важна роля в него.

Още задачи: