Основи на уеб програмирането тема: Селектори

CSS селекторите са една от основите при писането на стилове. Тук ще наблегнем на синтаксис, ще разгледаме различни по сложност селектори.

Още задачи: