Основи на уеб програмирането тема: CSS specificity

На този етап сигурно се питате как browser-a решава конфликти между нашите CSS селектори. Тук ще научим какво е CSS specificity.

Още задачи: