Основи на уеб програмирането тема: Базово стилизиране на текст

В този урок ще прегледаме стиловете за цвят и текст.

Още задачи: