Основи на уеб програмирането тема: Стойности и основни мерни единици

В същината си CSS е задаване стойности на различни свойства. В този урок ще разгледаме различните типове и тяхното приложение. Ще видим и някой от по-популярните мерни единици.

Още задачи: