Основи на уеб програмирането тема: Зареждане на външни ресурси

В този урок ще се запознаем с зареждането на външни ресурси - съдържание, стилове и допълнителна логика.

Още задачи: