Основи на уеб програмирането тема: HTML елементи за входни данни

Друг много важен аспект на HTML е потребителския интерфейс за входни данни. Или казано с други думи, форми за събиране на информация от потребителя.

Още задачи: