Основи на уеб програмирането тема: Масиви

Масивите са една от основните структури в JavaScript. В този урок ще разберем как да ги дефинираме и как да работим с тях.

Още задачи: