Основи на уеб програмирането тема: Обекти

Вече се запознахме с основните примитивни типове данни. В този урок ще надградим това ни знание с променливи, които имат за стойност обекти.

Още задачи: