Основи на уеб програмирането тема: Оператори (аритметични, логически, за присвояване и сравнение)

В този урок ще научим за операторите в JavaScript.

Още задачи: