Основи на уеб програмирането тема: Scope

Много важен момент в писането на JavaScript е концепцията за контекст. Тук ще се запознаем с видовете scope/контекст.

Още задачи: