Основи на уеб програмирането тема: Променливи, типове данни (примитиви)

Тук ще научим как да дефинираме променливи и каква са примитивните типове данни.

Още задачи: