Основи на уеб програмирането тема: JavaScript в browser

Преди да навлезем в спецификите на езика ще разберем как може да добавим JavaScript код на нашата страница.

Още задачи: