въпросник на тема Block и inline елементи

Една от основните разлики между HTML елементите е техния режим на позициониране. В този урок ще се запознаем с разликата между block и inline елементи.

Още въпросници: