въпросник на тема Browser-a като инструмент за уеб разработка

Всеки browser в днешно време има инструменти за уеб разработчици. Добре е да се запознаем с тях по-скоро, тък като те ще се превърнат в основна част от нашата работа.

Още въпросници: