въпросник на тема Клиент и сървър

В този първи урок ще разберем какво е клиент и какво е сървър. Ще разгледаме няколко практически примера за комуникация между тях.

Още въпросници: