въпросник на тема CSS Box model

Всеки елемент в HTML е всъщност кутия в която поставяме съдържание. Тази кутия има определени характеристики и спазва определени правила. Част от тях са дефинирани от така наречения CSS box model. В този урок ще засегнем темата а на по-късен етап, в CSS секцията, ще я обясним в детайли.

Още въпросници: