въпросник на тема Стилове за структура (layout)

Както повечето технологии така и CSS се промени доста през годините. Един от сравнително често променящите се аспекти е как ние (уеб програмистите) дефинираме скелето на страницата си. В това видео ще разгледаме някой от най-популярните подходи.

Още въпросници: