въпросник на тема Responsive design

В този урок ще разберем какво е responsive design и защо CSS играе много важна роля в него.

Още въпросници: