въпросник на тема Текстов редактор

Текстовия редактор е програмата, с която ще пишем код. В този урок ще се запознаем с основните елементи на един такъв редактор.

Още въпросници: