въпросник на тема Front-end и back-end

Много често разработката на уеб приложения е разделена на front-end и back-end. В този урок ще уточним какво точно влиза във всяка една от тези категории.

Още въпросници: