въпросник на тема Какво е HTML и как да работим с него?

Основни термини в HTML. Структура, тагове, атрибути. Зареждане и инспектиране на HTML в browser.

Още въпросници: