въпросник на тема Структура на HTML страница

В този урок ще разгледаме основните HTML тагове формиращи една страница.

Още въпросници: