въпросник на тема Функции

Един от основните изразни средстава в JavaScript е функцията. Тук ще научим основните и характеристики.

Още въпросници: