въпросник на тема Оператори (аритметични, логически, за присвояване и сравнение)

В този урок ще научим за операторите в JavaScript.

Още въпросници: