въпросник на тема Scope

Много важен момент в писането на JavaScript е концепцията за контекст. Тук ще се запознаем с видовете scope/контекст.

Още въпросници: