въпросник на тема Променливи, типове данни (примитиви)

Тук ще научим как да дефинираме променливи и каква са примитивните типове данни.

Още въпросници: