въпросник на тема Request/response

Основния начин на комуникация между клиент и сървър е чрез заявка (request) и отговор (response). В този урок ще ги разгледаме по-подробно.

Още въпросници: