end

Следващ урок: Как да използваме React Router Към следващия урок →

Урок: Какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения Повторение

React.js - основи и отвъд

  • 13. Дизайн системи(00:00)
  • ← 14. Какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения(00:00)
  • 15.  Как да използваме React Router (Очаквайте скоро!)
  • 16.  Server-side rendering (Очаквайте скоро!)
  • 17.  Next.js (Очаквайте скоро!)
  • 18.  Remix (Очаквайте скоро!)
  • Виж всички уроци (21)

§ Какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения

В това видео ще разгледаме какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения.

discussion

Следва: Как да използваме React Router(00:00)

Към урока →