React.js - основи и отвъд

Курс предназначен за хора с малък или никакъв опит с React.js. Целта му е да ви даде стабилна основа над, която да градите. Разглеждат се теми като JSX, компоненти, state, props, hooks.

Какво ще видите в курса:
Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 120лв.
Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

1. Mодул "Основни понятия" В тази секция ще разгледаме основните понятия в React.js. Ще се запознаем с JSX и какво точно наричаме компоненти. Ще видим какво е state и props и как да ги използваме. Ще разгледаме и някои от най-полезните хукуве.

2. Mодул "Управление на състояния (state management)" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи и библиотеки за управление на състояние. Ще разгледаме вградените хукове, контекст (Context), Redux и XState. Ще видим как да ги използваме и кога е добре да ги прилагаме.

3. Mодул "Стилизиране" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за стилизиране на React.js приложения. Ще разгледаме inline стилове, CSS модули, Styled Components.

4. Mодул "Други важни концепции" В тази секция ще разгледаме някои важни концепции и библиотеки като ReactRouter, Server-side rendering, Hydration и други.

5. Mодул "Популярни framework-ове - Next.js и Remix" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните React.js framework-ове - Next.js, Remix

6. Mодул "Тестване" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за тестване на React.js приложения. Ще разгледаме Jest, React Testing Library, Enzyme.

Красимир Цонев Инструктор: Красимир Цонев

Красимир Цонев е програмист с повече от десет години опит. Автор е на над 200 статии на техническа тематика, няколко книги за JavaScript. Работи за Antidote.me - компания, която е един от големите играчи в дигиталното здравеопазване. Като старши програмист там той помага за разработката на ефективни дигитални преживявания с фокус върху пациенти.

Основни понятия

В тази секция ще разгледаме основните понятия в React.js. Ще се запознаем с JSX и какво точно наричаме компоненти. Ще видим какво е state и props и как да ги използваме. Ще разгледаме и някои от най-полезните хукуве.


Уроци в този модул:

Какво е React.js? Очаквайте скоро!

Входни данни (props) Очаквайте скоро!

Прихващане на събития Очаквайте скоро!

Какво са хуковете (hooks) в React.js? Очаквайте скоро!

Какво е React.js?

Управление на състояния (state management)

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи и библиотеки за управление на състояние. Ще разгледаме вградените хукове, контекст (Context), Redux и XState. Ще видим как да ги използваме и кога е добре да ги прилагаме.


Уроци в този модул:

Как да използваме useState и useReducer за управление на състояние Очаквайте скоро!

Използване на Context (useContext) Очаквайте скоро!

Използване на Redux библиотека Очаквайте скоро!

Използване на state машини (XState) Очаквайте скоро!

Какво всъщност е state management? Очаквайте скоро!

Как да използваме useState и useReducer за управление на състояние

Стилизиране

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за стилизиране на React.js приложения. Ще разгледаме inline стилове, CSS модули, Styled Components.


Уроци в този модул:

Основи на стилизирането в React.js Очаквайте скоро!

CSS модули Очаквайте скоро!

Styled Components Очаквайте скоро!

Дизайн системи Очаквайте скоро!

Основи на стилизирането в React.js

Други важни концепции

В тази секция ще разгледаме някои важни концепции и библиотеки като ReactRouter, Server-side rendering, Hydration и други.


Уроци в този модул:

Какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения Очаквайте скоро!

Как да използваме React Router Очаквайте скоро!

Server-side rendering Очаквайте скоро!

Какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения

Популярни framework-ове - Next.js и Remix

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните React.js framework-ове - Next.js, Remix


Уроци в този модул:

Next.js Очаквайте скоро!

Remix Очаквайте скоро!

Next.js

Тестване

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за тестване на React.js приложения. Ще разгледаме Jest, React Testing Library, Enzyme.


Уроци в този модул:

Jest за тестване на React.js приложения Очаквайте скоро!

Тестване с Enzyme Очаквайте скоро!

Тестване с ReactTestingLibrary Очаквайте скоро!

Jest за тестване на React.js приложения

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 120лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.