Основи на React.js

Курс предназначен за хора с малък или никакъв опит с React.js. Целта му е да ви даде стабилна основа над, която да градите. Разглеждат се основни теми като JSX, компоненти, state, props, hooks. В курса ще видим и някои от най-популярните практики и библиотеки за управление на състояние, стилизиране и тестване.

Какво ще видите в курса:
Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 180лв.
Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

1. Mодул "Основни понятия" В тази секция ще разгледаме основните понятия в React.js. Ще се запознаем с JSX и какво точно наричаме компоненти. Ще видим какво е state и props и как да ги използваме. Ще разгледаме и някои от най-полезните хукуве.

2. Mодул "Управление на състояния (state management)" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи и библиотеки за управление на състояние. Ще разгледаме вградените хукове, контекст (Context), Redux и XState. Ще видим как да ги използваме и кога е добре да ги прилагаме.

3. Mодул "Стилизиране" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за стилизиране на React.js приложения. Ще разгледаме inline стилове, CSS модули, Styled Components.

4. Mодул "Тестване" В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за тестване на React.js приложения. Ще разгледаме Jest, React Testing Library, Enzyme.

5. Mодул "Други важни концепции" В тази секция ще разгледаме някои важни концепции и библиотеки като ReactRouter, Server-side rendering, Hydration и други.

Красимир Цонев Инструктор: Красимир Цонев

Красимир Цонев е програмист с повече от десет години опит. Автор е на над 200 статии на техническа тематика, няколко книги за JavaScript. Работи за Antidote.me - компания, която е един от големите играчи в дигиталното здравеопазване. Като старши програмист там той помага за разработката на ефективни дигитални преживявания с фокус върху пациенти.

Основни понятия

В тази секция ще разгледаме основните понятия в React.js. Ще се запознаем с JSX и какво точно наричаме компоненти. Ще видим какво е state и props и как да ги използваме. Ще разгледаме и някои от най-полезните хукуве.


Уроци в този модул:

Какво е React.js? (13:27)

Какво е компонент, props. Композиране на компоненти. (16:29)

Прихващане на събития (06:34)

Какво са хуковете (hooks) в React.js? (09:17)

useEffect hook (09:58)

useRef hook (05:01)

useMemo hook (04:05)

Как да напишем наш собствен hook (05:38)

Използване на Context (useContext) (05:51)

Управление на състояния (state management)

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи и библиотеки за управление на състояние. Ще разгледаме вградените хукове, контекст (Context), Redux и XState. Ще видим как да ги използваме и кога е добре да ги прилагаме.


Уроци в този модул:

Как да използваме useState и useReducer за управление на състояние (10:46)

Използване на Redux библиотека (12:38)

Използване на state машини (16:51)

Какво всъщност е state management? (06:46)

Стилизиране

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за стилизиране на React.js приложения. Ще разгледаме inline стилове, CSS модули, Styled Components.


Уроци в този модул:

Основи на стилизирането в React.js (04:00)

CSS модули (05:46)

Styled Components (08:39)

Дизайн системи (07:46)

Тестване

В тази секция ще разгледаме някои от най-популярните методи за тестване на React.js приложения. Ще разгледаме Jest, React Testing Library, Enzyme.


Уроци в този модул:

Jest за тестване на React.js приложения (08:01)

Тестване с Vitest (03:22)

Тестване с ReactTestingLibrary (06:32)

Други важни концепции

В тази секция ще разгледаме някои важни концепции и библиотеки като ReactRouter, Server-side rendering, Hydration и други.


Уроци в този модул:

Какво е рутиране и защо то е важно за React.js приложения (React router) (13:41)

Dependency Injection (06:44)

Server-side rendering (10:49)

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 180лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.