Курсове


Основи на уеб програмирането

Курс предназначен за хора с малък или никакъв опит в света на уеб програмирането. Целта му е да ви даде стабилна основа над, която да построите една успешна кариера като уеб програмист.

Към курса

Основи на React.js

Курс предназначен за хора с малък или никакъв опит с React.js. Целта му е да ви даде стабилна основа над, която да градите. Разглеждат се основни теми като JSX, компоненти, state, props, hooks. В курса ще видим и някои от най-популярните практики и библиотеки за управление на състояние, стилизиране и тестване.

Към курса

Do you speak JavaScript?

This JavaScript course is designed for developers who want to take a few steps further with the language. Through a series of videos, you will learn techniques and best practices for working with JavaScript. Whether you are looking to improve your skills as a front-end developer, back-end developer, or full-stack engineer, this course has something to offer for everyone.

Към курса