end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Какво е scope в JavaScript. Видове scope.

Много важен момент в писането на JavaScript е концепцията за контекст. Тук ще се запознаем с видовете scope/контекст.

Scope в JavaScript определя областта на видимост на дадена променлива. Имаме няколко вида scope. Глобалният scope е видим от всички части на нашето приложение. Локалният scope се дефинира в тялото на функция и е видим само в рамките на тази функция. При достъп до променлива, JavaScript се опитва да намери първо променлива със същото име в текущия scope, ако не успее, то търси във всички останали scope-ове (като започва от текущия scope и до глобалния), докато не намери или докато не достигне глобалния scope. Ако не намери променлива със същото име в нито един scope, тогава генерира грешка.

В контекста на ES модули може да кажем, че имаме и модулен scope. Той до някъде прилича на глобалния scope. Действието му е ограничено в рамките на съответния файл.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Scope в MDN

Материали

Следва: Prototype, класове и ключовата дума "this"(20:52)

Към урока →