end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Как да работим с функции в JavaScript

Един от основните изразни средстава в JavaScript е функцията. Тук ще научим основните и характеристики.

Функция в JavaScript е блок код, който може да се използва многократно в различни части на нашето приложение. Един от начините да дефинираме функция е с ключовата дума function, след което следва името им, аргументите, които приемат (незадължително) и тялото на функцията - блок код, който се изпълнява, когато функцията се извиква. Функциите могат да връщат резултат, като използват ключовата дума return. Използват се за организация на кода и за избягване на дублиране, като се дефинират веднъж и се използват многократно по нужда.

Синтаксис:

function name(arg1, arg2, arg3) {
  // Тяло на функцията
}
name(); // извикване на функция

В JavaScript има три начина за дефиниране на функция:

  • Функция с име (function declaration) - състои се от ключовата дума function, следвана от името на функцията и тялото й.
  • Анонимна функция (function expression) - дефинира се без име и се присвоява на променлива. Тя се състои от ключовата дума function и тялото й.
  • arrow function - този вид функция е също така анонимна и се дефинира с използването на стрелка => вместо ключовата дума function.

Функциите в JavaScript са "first-class citizens". Те имат всички свойства, които имат обикновените данни в езика. Това означава, че функциите могат да се присвояват на променливи, да се подават като аргументи на други функции и да се връщат като резултат от функция. Това дава голяма гъвкавост и свобода.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Functions в MDN

Материали

Следва: Scope(10:30)

Към урока →