Основи на уеб програмирането

Курс предназначен за хора с малък или никакъв опит в света на уеб програмирането. Целта му е да ви даде стабилна основа над, която да построите една успешна кариера като уеб програмист.

Какво ще видите в курса:
  • 👉 6 модула (Базови концепции, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Реални проекти)
  • 👉 46 видео урока / общо 4 часа и 50 минути
  • 👉 Въпросник към всеки урок
  • 👉 Практически онлайн задачи
  • 👉 Материали използвани от инструктура

1. Модул "Базови концепции" В този модул ще прегледаме основна уеб терминология. Ще научим какво е клиент, сървър, browser, текстов редaктор.

2. Модул "HTML" Има няколко неща без които един front-end програмист не може. Първото ще разгледаме тук - HTML.

3. Модул "CSS" CSS е другата основна част от разработката на един уеб проект. В този модул ще научим как да стилизираме нашия HTML.

4. Модул "JavaScript" Третия много важен елемент в уеб програмирането е JavaScript. В тази част от курса ще се запознаем с основите на този програмен език и ще видим как той се вписва в разработката на приложения.

5. Модул "Node.js" В този модул ще надградим нашите знания за JavaScript с поглед към Node.js. Node.js е многоплатформена среда за разработка на сървърни приложения.

6. Модул "Реални проекти" В този модул ще впрегнем сили и ще използваме всичко научено за да направим два проекта. ToDo апликация и работещо API.

инструктор: Красимир Цонев

Красимир Цонев е програмист с повече от десет години опит. Автор е на над 200 статии на техническа тематика, няколко книги за JavaScript. Работи за Antidote.me - компания, която е един от големите играчи в дигиталното здравеопазване. Като старши програмист там той помага за разработката на ефективни дигитални преживявания с фокус върху пациенти.

Базови концепции

В този модул ще прегледаме основна уеб терминология. Ще научим какво е клиент, сървър, browser, текстов редaктор.


Уроци в този модул:

Клиент и сървър (01:17)

Request/response (04:16)

Front-end и back-end (01:55)

Browser-a като инструмент за уеб разработка (02:37)

Текстов редактор (03:26)

JavaScript

Третия много важен елемент в уеб програмирането е JavaScript. В тази част от курса ще се запознаем с основите на този програмен език и ще видим как той се вписва в разработката на приложения.


Уроци в този модул:

Що е то JavaScript? (02:17)

JavaScript в browser (04:17)

Променливи, типове данни (примитиви) (09:15)

Оператори (аритметични, логически, за присвояване и сравнение) (08:44)

Обекти (05:19)

Масиви (06:27)

Основни изрази (15:49)

Функции (14:11)

Scope (09:52)

Prototype, класове и ключовата дума "this" (18:58)

call, bind и apply (06:33)

Асинхронен JavaScript (18:16)

Грешки (09:05)

Достъп и манипулация на DOM елементи (12:09)

Събития, fetch и localStorage (18:20)

Node.js

В този модул ще надградим нашите знания за JavaScript с поглед към Node.js. Node.js е многоплатформена среда за разработка на сървърни приложения.


Уроци в този модул:

Терминал Очаквайте скоро!

Какво е Node.js? Очаквайте скоро!

Node.js и JavaScript екосистемата Очаквайте скоро!

Собствен локален сървър Очаквайте скоро!

Сервиране на ресурси Очаквайте скоро!

Обработка на данни Очаквайте скоро!

Node.js като среда за писане на скриптове Очаквайте скоро!

Реални проекти

В този модул ще впрегнем сили и ще използваме всичко научено за да направим два проекта. ToDo апликация и работещо API.


Уроци в този модул:

Проект: ToDo апликация Очаквайте скоро!

Проект: API Очаквайте скоро!

За достъп до всички уроци създай или влез в твоя профил. Вход/Регистрация цена: 280лв. -50% (140лв.) с промо код PRE2022