Основи на уеб програмирането

Курс предназначен за хора с малък или никакъв опит в света на уеб програмирането. Целта му е да ви даде стабилна основа над, която да построите една успешна кариера като уеб програмист.

Какво ще видите в курса:
Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.
Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

1. Mодул "Базови концепции" В този модул ще прегледаме основна уеб терминология. Ще научим какво е клиент, сървър, browser, текстов редaктор.

2. Mодул "HTML" Има няколко неща без които един front-end програмист не може. Първото ще разгледаме тук - HTML.

3. Mодул "CSS" CSS е другата основна част от разработката на един уеб проект. В този модул ще научим как да стилизираме нашия HTML.

4. Mодул "JavaScript" Третия много важен елемент в уеб програмирането е JavaScript. В тази част от курса ще се запознаем с основите на този програмен език и ще видим как той се вписва в разработката на приложения.

5. Mодул "Node.js" В този модул ще надградим нашите знания за JavaScript с поглед към Node.js. Node.js е многоплатформена среда за разработка на сървърни приложения.

6. Mодул "Реални проекти" В този модул ще впрегнем сили и ще използваме всичко научено за да направим два проекта. ToDo апликация и работещо API.

Красимир Цонев Инструктор: Красимир Цонев

Красимир Цонев е програмист с повече от десет години опит. Автор е на над 200 статии на техническа тематика, няколко книги за JavaScript. Работи за Antidote.me - компания, която е един от големите играчи в дигиталното здравеопазване. Като старши програмист там той помага за разработката на ефективни дигитални преживявания с фокус върху пациенти.

Базови концепции

В този модул ще прегледаме основна уеб терминология. Ще научим какво е клиент, сървър, browser, текстов редaктор.


Уроци в този модул:

Клиент и сървър (01:17)

Request/response (04:16)

Front-end и back-end (02:03)

Browser-a като инструмент за уеб разработка (03:08)

Текстов редактор (04:07)

JavaScript

Третия много важен елемент в уеб програмирането е JavaScript. В тази част от курса ще се запознаем с основите на този програмен език и ще видим как той се вписва в разработката на приложения.


Уроци в този модул:

Що е то JavaScript? (02:45)

JavaScript в browser (05:08)

Променливи, типове данни (примитиви) (11:06)

Оператори (аритметични, логически, за присвояване и сравнение) (10:02)

Обекти (06:07)

Масиви (07:05)

Основни изрази (17:52)

Функции (15:36)

Scope (10:30)

Prototype, класове и ключовата дума "this" (20:52)

call, bind и apply (07:13)

Асинхронен JavaScript (21:00)

Грешки (10:27)

Достъп и манипулация на DOM елементи (13:58)

Събития, fetch и localStorage (21:05)

Node.js

В този модул ще надградим нашите знания за JavaScript с поглед към Node.js. Node.js е многоплатформена среда за разработка на сървърни приложения.


Уроци в този модул:

Терминал (03:08)

Какво е Node.js? (06:38)

Node.js и JavaScript екосистемата (17:09)

Собствен локален сървър (16:43)

Сервиране на ресурси (07:26)

Обработка на данни (11:31)

Node.js като среда за писане на скриптове (11:22)

Реални проекти

В този модул ще впрегнем сили и ще използваме всичко научено за да направим два проекта. ToDo апликация и работещо API.


Уроци в този модул:

Проект: ToDo апликация (52:04)

Проект: Rest API с Node.js (34:11)

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.