end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Kакво е модул/CommonJS, npm и JavaScript екосистемата

В този урок, ще научим за CommonJS. Ще разберем какво е JavaScript module и как можем да създадем и публикуваме такъв. Ще разгледаме и npm (node package manager), който седи в основата на JavaScript екосистемата в днешни дни.

JavaScript модули са набори от функции и данни, които се използват за изпълнение на определени задачи в JavaScript приложения. Те позволяват на разработчиците да организират техния код, така че той да е по-лесен за поддръжка и обновления.

CommonJS е проект, който се занимава с разработката на стандарти за JavaScript модули. Стандартите от CommonJS включват правила за импортиране и експортиране на модули, както и други функционалности, които помагат за организацията на JavaScript код. Основните ключови думи в CommonJS са require и module.exports. Ето един базов пример:

// Файл: math.js
function sum(a, b) {
  return a + b;
}
function subtract(a, b) {
  return a - b;
}
module.exports = {
  sum: sum,
  subtract: subtract
};
// Файл: app.js
const math = require('./math.js');
console.log(math.sum(1, 2)); // 3
console.log(math.subtract(5, 3)); // 2

ES модули са друг стандарт за модули в JavaScript, който е част от спецификацията ECMAScript. Те също предоставят стандартен начин за импортване и експортване на модули в JavaScript.

// Файл: math.js
export function sum(a, b) {
  return a + b;
}
export function subtract(a, b) {
  return a - b;
}
// Файл: app.js
import * as math from './math.js';
console.log(math.sum(1, 2)); // 3
console.log(math.subtract(5, 3)); // 2

npm (Node Package Manager) е мениджър за пакети в Node.js. Той ни позволява да изтеглим, инсталираме и използваме милиони различни пакети и библиотеки, които са написани от други разработчици и са споделени в npm регистър. Това ни помага да спестим време и усилия при направата на нашите приложения, като използваме готов код.

За да използвате модул от npm, трябва да използвате командата npm install. Например:

npm install lodash

След като инсталирате модула, можете да го използваме в нашето приложение с помощта на import или require ключовите думи.

За да публикуваме модул в npm, трябва да имаме регистрация там и да използваме командата npm adduser.

След това, трябва да създадем package.json файл в директорията на модула, който да съдържа информация за модула, като неговото име, версия, описание и други детайли. След това, можете да използвате npm publish за да го публикувате.

Например:

cd my-module
npm init
npm publish

След като публикуваме модула, той ще бъде достъпен за изтегляне от други разработчици.

questionnaire
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
CommonJS (Wikipedia)
NPM (официален сайт)

Материали

Следва: Собствен локален сървър(16:43)

Към урока →