end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Как да обработим входни от потребителя данни с Node.js

Друга важна функция на всеки HTTP сървър е да приема и обратва входни данни. В този урок ще видим как изглеждат тези процеси в Node.js среда.

Можем да използваме url npm модула за да извлечем GET параметри от заявката към нашия уеб сървър. Трябва да парснем URL адреса с помощта на url.parse() функцията и след това да се прочетем параметрите от обекта query.

Например:

const http = require('http');
const url = require('url');

const server = http.createServer((req, res) => {
 // Парсване на URL адреса
 const parsedUrl = url.parse(req.url, true);

 // Извличане на GET параметрите от обекта query
 const queryParams = parsedUrl.query;

 // Използване на параметрите
 const param1 = queryParams.param1;
 const param2 = queryParams.param2;
 // ...

 res.end();
});
server.listen(3000);

Ако трябва да извлезем данни от body частта на заявката ще трябва да използваме ReadableStream. Можем да мислим за stream-a като за поток от данни. Node.js предлага инструменти, с които можем да "слушаме" за конкретни събития идващи от съотвения stream.

let body = '';
req.on('readable', () => {
 const data = req.read();
 if (data !== null) {
  body += data;
 }
});
req.on('end', () => {
 console.log(body);
 res.writeHead(200, { 'Content-type': 'text/html' });
 res.end('Data is received');
});

В случая body съдържа данни изпратени от HTML форм-а през POST метод.


Във видео урока разглеждаме как този същия код може да бъде написан с express библиотеката.

questionnaire
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Express .query
Express .body

Материали

Следва: Node.js като среда за писане на скриптове(11:22)

Към урока →