end

Следващ урок: Проект: Rest API с Node.js Към следващия урок →

Урок: Проект: ToDo апликация Повторение

Основи на уеб програмирането

§ Проект: разработка на ToDo апликация

В този урок ще впрегнем сили и ще използваме всичко научено за да направим малка ToDo апликация.

В този урок ще използваме vanilla HTML, CSS и JavaScript за да имплементираме добре познатата апликация - ToDo app. Това е малко приложение, в което ще можем да създаваме, изтриваме и маркираме като завършени задачи. И понеже идеята е да упражним всичко научено няма да ползваме framework. Много грубо казано проблемите, който трябва да решим са следните:

  • Setup на проекта - трябва да имаме среда за разработка, която включва компилиране на нашия JavaScript и локален сървър.
  • User interface - някакъв HTML markup и CSS, с който да опишем основните елементи на приложението. Т.е. списък с задачи, бутони към тях и форма за въвеждане на нова задача.
  • Логика - въпросното добавяне, изтриване и маркиране като завършена задача.
  • Persistence - веднъж въведени бихме искали да запазим някъде задачите си. Ще използваме localeStorage за целта.
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока

Материали

Следва: Проект: Rest API с Node.js(34:11)

Към урока →