end

Следващ урок: Използване на Redux библиотека Към следващия урок →

Урок: Как да използваме useState и useReducer за управление на състояние Повторение

§ Как да използваме useState и useReducer за управление на състояние

В това видео ще разгледаме някои от най-ползваните вградени инструменти за управление на състояние. Ще видим как да използваме useState, useReducer.

В този материал ще се запознаем с основните хукове useState и useReducer в React.js. useState е хук, който се използва за управление на вътрешното състояние на компонентите. Той ни позволява да съхраняваме и обновяваме стойности, които влияят на рендъринга на компонента.

С други думи, чрез useState можем да предадем начална стойност и да получим функция, чрез която да актуализираме тази стойност. При промяна в стойността с useState, React знае, че компонентът трябва да се пререндира.

useReducer наподобява библиотеката Redux и се използва за управление на по-сложни операции с данни. Чрез useReducer дефинираме функция (reducer), която приема текущото състояние и действието, което се извършва. Важно е, че при използването на useReducer, винаги трябва да връщаме ново състояние, в противен случай React няма да разбере че има промяна. Добра практика е да изпращаме обект със свойство type към нашия reducer, което посочва какво действие трябва да се извърши.

В сравнение с useState, когато имаме нужда от сложни операции или управление на по-сложни данни, често използваме useReducer.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
useState (официална документация)
useReducer (официална документация)

Материали

Следва: Използване на Redux библиотека(12:38)

Към урока →