§ useRef hook

В това видео ще разгледаме как да използваме useRef hook в React.js приложения. Ще видим как да използваме този hook за съхранение на референции и работа с DOM елементи.

UseRef се използва, когато искаме да запазим някаква стойност, но независимо от самото рендериране на компонента. Един от примерите, който илюстрира тази идея, е когато искаме да проследяваме броя на кликовете върху определен бутон от списъка с потребители.

Когато използваме UseRef, можем да увеличим стойността на референцията с точка current. По този начин можем да проследим нещо, като например колко пъти е бил кликнат бутона.

Този хук е от полза и когато искаме да запазим референция към съществуващ DOM елемент. Например, ако искаме да фокусираме определено поле в момента, в който получим данни за потребителите от сървъра, можем да използваме UseRef. Чрез него ние можем да получим достъп до действителния DOM елемент и да го фокусираме, без да е необходимо рендване на компонента.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
useRef (официална документация)

Материали

Следва: useMemo hook(04:05)

Към урока →