§ useMemo hook

В това видео ще разгледаме как да използваме useMemo hook в React.js приложения. Ще видим как да използваме този hook за оптимизация на производителността.

Тази функционалност е предназначена за оптимизиране на процеса на изчисляване на стойности в React компонентите.

Интересен пример, който демонстрира нуждата от използване на useMemo, е когато имаме компонент, който извлича информация за потребители от далечен сървър, показва бутон за всеки потребител и при кликане на бутона показва броя на думите в текста на съответния потребител. Имаме сценарий, в който трябва да извършим сложни изчисления, но желаем резултатът от тях да се кешира, за да не се повтаря изчислението при всяко пререндериране на компонента.

За целта, можем да използваме хука useMemo, който приема първи аргумент функция, в която се извършва изчислението, и втори аргумент, който представлява зависимостите, от които изчислението зависи.

Примерно, ако искаме да изчислим колко са дълги текстовете на всеки потребител, можем да използваме функция за измерване на дължината му и сумиране на дължините. Този процес на изчисление ще се извършва само при първоначалното рендериране и при промяна на зависимостите.

Използването на useMemo ни позволява да оптимизираме производителността на нашите React компоненти, като кешираме стойности и избягваме ненужно повтаряне на изчисленията. Това е мощен инструмент за подобряване на ефективността на нашите приложения.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
useMemo (официална документация)

Материали

Следва: Как да напишем наш собствен hook(05:38)

Към урока →