end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Базово стилизиране в CSS. Цветове и текст.

В този урок ще прегледаме стиловете за цвят и текст.

Основните CSS стилове за текст са следните:

 • font-family - задава шрифта, който да се използва за текста;
 • font-size - задава размера на шрифта;
 • color - задава цвета на текста;
 • font-style - задава дали текстът да бъде наклонен (italic) или нормален (normal);
 • font-weight - задава дебелината на шрифта;
 • text-decoration - задава декорацията на текста (подчертаване, зачеркване и др.);
 • text-align - задава подравняването на текста (наляво, надясно, в средата и др.).

Пример:

p {
 font-family: Arial, sans-serif;
 font-size: 16px;
 color: #333;
 font-style: normal;
 font-weight: bold;
 text-decoration: underline;
 text-align: center;
}
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Цветове с думи в CSS
Документация в MDN (цветове)
Документация в MDN (стилизиране на текст)
Файлове към урока

Материали

Следва: Стилове за структура (layout)(09:25)

Към урока →