end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Основи на CSS Box model

Всеки елемент в HTML е всъщност кутия в която поставяме съдържание. Тази кутия има определени характеристики и спазва определени правила. Част от тях са дефинирани от така наречения CSS box model.

CSS box model е модел за представяне на елементите в HTML документ, който се използва в CSS. Той описва как елементите се организират и как се изобразяват на екрана.

Всеки елемент в CSS box model-а е представен с кутия, която съдържа следните части:

  • Content - съдържанието на елемента;
  • Padding - пространството между съдържанието и границата на елемента;
  • Border - границата на елемента;
  • Margin - пространството между елемента и другите елементи в документа.
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Документация в MDN
Файлове към урока

Материали

Следва: Базово стилизиране на текст(08:41)

Към урока →