end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Block и inline елементи в една HTML страница

Една от основните разлики между HTML елементите е техния режим на позициониране. В този урок ще се запознаем с разликата между block и inline елементи.

HTML езикът се състои от елементи, които представляват различните части на документа. Елементите могат да бъдат категоризирани като block и inline.

Block елементите са елементи, които започват на нов ред и заемат цялата достъпна ширина. Те обикновено се използват за създаване на структурата на документа, като заглавие, абзаци и т.н. Примери за block елементи са <p>, <h1>, <div>.

Inline елементите са елементи, които се добавят в текста и не започват на нов ред. Те се използват за форматиране на текст, като удебеляване, курсив и т.н. Примери за inline елементи са <b>, <strong>, <a>.

Пример:

<p>This is a paragraph, which is a block element.</p>
<p>This paragraph containing an <b>inline element</b> for bold text.</p>

В този пример, елементът <p> е block елемент, който започва на нов ред и заема цялата достъпна ширина. Вътре в него, <b> е inline елемент.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
https://github.com/kra ... samples/block-vs-inline-elements

Материали

Следва: Основни HTML елементи(07:07)

Към урока →