end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Основни HTML елементи (текст, списъци, таблици, линкове)

Форматиране на текст, списъци, таблици, линкове.

HTML езикът използва елементи, за да представи различните части на документа. Някои от основните HTML елементи са:

<h1> - <h6> елементите се използват за заглавия на различна важност. Например:

<h1>This is the most important heading</h1>
<h3>This is a less important heading</h3>

<p> елементът се използва за параграфи. Например:

<p>This is a paragraph of text.</p>

<ul> и <ol> елементите се използват за неномерирани и номерирани списъци съответно. Например:

<ul>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ul>
<ol>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ol>

<table> елементът се използва за създаване на таблици. Например:

<table>
 <tr>
  <th>Column 1</th>
  <th>Column 2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Row 1, Cell 1</td>
  <td>Row 1, Cell 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Row 2, Cell 1</td>
  <td>Row 2, Cell 2</td>
 </tr>
</table>

<a> елементът се използва за създаване на линкове.

<a href="https://site.com">click here</a>
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
https://github.com/kra ... samples/basic-html-elements
https://developer.mozi ... HTML/Element

Материали

Следва: Зареждане на външни ресурси(11:22)

Към урока →