end

Следващ урок: Block и inline елементи Към следващия урок →

Урок: Структура на HTML страница Повторение

§ Структура на HTML страница

В този урок ще разгледаме основните HTML тагове формиращи една страница.

Основната структура на една HTML страница обикновено се състои от следните елементи:

  • <!DOCTYPE> - Таг, който дефинира типа на документа.
  • <html> - Главният елемент на HTML страницата.
  • <head> - Елемент, който съдържа метаинформация за страницата, като заглавие, encoding и стилове.
  • <body> - Елемент, който съдържа предимно визуалната информация, която се показва на потребителя.

Това са основните елементи, които се срещат почти във всяка HTML страница. Структурата на страницата може да се допълва и с други елементи и атрибути. Това зависи от целите и нуждите на дадената страница.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
https://github.com/kra ... samples/html-page-structure

Материали

Следва: Block и inline елементи(03:02)

Към урока →