end

Следващ урок: Селектори Към следващия урок →

Урок: Какво е CSS? Вмъкване и инспектиране в browser. Повторение

Основи на уеб програмирането

§ Какво е CSS? Вмъкване и инспектиране в browser.

Основни термини и функция на CSS. Как може да вмъкнем и инспектираме CSS на нашата страница.

CSS (от английски: Cascading Style Sheets) е спецификация за стилове на елементите на една уеб страница. Той позволява разработчиците да определят стилове за цветове, шрифтове, размери, позиции и други атрибути на елементите. Това позволява програмистите да създават уеб страници, които са ефектни и изглеждат добре.

Има няколко начина за прилагане на CSS на една уеб страница:

a). Вграждане на CSS в HTML файла: Това се прави с добавяне на CSS код в тага <style> вътре в тага <head> на HTML документа. Този метод е подходящ, когато искаме да приложим стиловете само за една уеб страница. Пример:

<head>
  <style>
    /* CSS код тук */
  </style>
</head>

b). Използване на външен CSS файл: Създаваме CSS файл с разширение .css и дефиниране стиловете в него. След това трябва да вмълнем файла към HTML документа с помощта на тага <link>. Този метод е подходящ, когато искаме да приложите стиловете за много уеб страници. Пример:

<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>

c). Използване на inline CSS: Добавяме стиловете към style атрибутa на HTML елементите.

<p style="font-size:2em;">Hello world</p>

В повечето браузъри може да инспектирате CSS като използваме developer tools функциите на самия browser. Най-популярните браузъри като Chrome, Firefox, Edge, и Safari имат добри инструменти за целта.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
https://github.com/kra ... samples/basic-css

Материали

Следва: Селектори(11:59)

Към урока →