end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Защо е важно да знаем какво е CSS specificity

На този етап сигурно се питате как browser-a решава конфликти между нашите CSS селектори. Тук ще научим какво е CSS specificity.

CSS specificity е механизъм, който се използва в CSS за определяне на това, кои от декларациите за стилове ще бъдат приложени към определен елемент. Той се използва за селектиране на конкретни свойства, които са най-специфични и ще бъдат приложени преди другите.

Например CSS specificity-то на селектора #foo .bar .moo > p е 121.

Изчислява се по следния начин:

  • Първата цифра е 1, тъй като селекторът съдържа едно ID - #foo;
  • Втората цифра е 2, тъй като селекторът съдържа два класа - .bar и .moo;
  • Третата стойност е 1, тъй като селекторът съдържа един таг - > p.
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Specificity калкулатор
Документация в MDN

Материали

Следва: CSS Box model(07:49)

Към урока →