end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

Основи на уеб програмирането

§ Достъп и манипулация на DOM елементи

Начина да направим нашите страници по интерактивни е именно чрез използването на JavaScript. В този урок ще се запознаем с инструментите за достъп и манипулация на DOM елементи.

Достъп до DOM (Document Object Model) елементите в JavaScript се извършва чрез използването на специални функции и методи, които са част от стандартната библиотека. Такива функции и методи включват document.getElementById(), document.querySelector() и document.querySelectorAll(), с които можем да се селектираме елементи от документа по идентификатор, клас или CSS селектор. След това, можем да използваме методи като .innerHTML и .textContent за да се промени съдържанието на избрания елемент, както и методи като .appendChild() за да се добавят нови елементи в DOM дървото.

Например, ако имаме следния HTML код:

<ul id="myList">
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>

С помощта на JavaScript можем да добавим нов елемент към списъка със следния код:

const myList = document.getElementById('myList');
const newItem = document.createElement('li');
newItem.innerHTML = 'Item 4';
myList.appendChild(newItem);

Това ще добави нов елемент с текст "Item 4" в края на списъка.

questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Manipulating documents (MDN)

Материали

Следва: Събития, fetch и localStorage(21:05)

Към урока →