Следващ урок: Какво е Node.js? Към следващия урок →

Урок: Терминал Повторение

  • 37. Събития, fetch и localStorage(18:20)
  • ← 38. Терминал
  • node
  • 39.  Какво е Node.js? (Очаквайте скоро)
  • 40.  Node.js и JavaScript екосистемата (Очаквайте скоро)
  • 41.  Собствен локален сървър (Очаквайте скоро)
  • 42.  Сервиране на ресурси (Очаквайте скоро)
  • Виж всички уроци (46)

Какво е терминал/конзола.

Работата в терминала е важна част от ежедневието на всеки програмист. В този урок ще направим едно въведение, което ще ни даде основа, над която да градим.

дискусии

Следва: Какво е Node.js?

Към урока →