§ Какво е терминал/конзола.

Работата в терминала е важна част от ежедневието на всеки програмист. В този урок ще направим едно въведение, с което да добием представа за този важен в света на програмирането инструмент.

Терминалът е програма, която се използва за общуване с операционната система и за изпълнение на команди. В контекста на програмирането, терминалът се използва за достъп до файловата система, за компилиране и изпълнение на програми, за използване на различни инструменти за разработка и т.н. В зависимост от операционната система, терминалът може да се достъпи чрез различни програми, като например Terminal в macOS или Command Prompt в Windows.

questionnaire
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Terminal (Wikipedia)
Terminal (VSCode)

Материали

Следва: Какво е Node.js?(06:38)

Към урока →